Biểu mẫu yêu cầu cho các doanh nghiệp ở châu Á


Vui lòng đọc kĩ các lưu ý khi điền thông tin
Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới
Các mục có (*) là bắt buộc

Nếu công ty bạn có website hoặc các trang thông tin, vui lòng cung cấp.

Vui lòng cho biết quốc gia/khu vực chủ đạo mà bạn đang xem xét kinh doanh.

Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, loại hình kinh doanh, quy mô công ty (số lượng nhân viên, v.v.)

Please do not enter personal information in this field.

Cho chúng tôi biết thời gian bắt đầu dự kiến ​​của bạn, chẳng hạn như một loại hình dịch vụ hoặc sự kiện.

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây


    Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin cá nhân bạn cung cấp với các bộ phận liên quan và các công ty liên kết.
    Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chia sẻ với các bộ phận liên quan, xin lưu ý chúng tôi không thể chắc rằng sẽ trả lời.
    Thư trả lời sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp, vì vậy hãy đảm bảo nhập chính xác. Ngoài ra, hãy đảm bảo loại bỏ bất kỳ chỉ định miền nào có thể ngăn bạn nhận email từ địa chỉ email của công ty chúng tôi (@pokemon.co.jp/@pokemon-support.com).
    Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, chúng tôi có thể không thể trả lời ngay lập tức. Ngoài ra, những yêu cầunhận được vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ sẽ được trả lời ngay sau khi chúng tôi xác nhận vào ngày làm việc tiếp theo hoặc muộn hơn.
    Tất cả những nội dung bạn gửi đều được chúng tôi xác nhận, tuy nhiên xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối trả lời tuỳ vào nội dung bạn liên hệ.