ขอขอบคุณที่ท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามา

เนื้อหาที่สอบถามเข้ามาหรือความประสงค์ที่แจ้งมา รวมทั้งชื่อและที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อกลับที่ให้มา จะถูกส่งต่อไปยังแผนกผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หากมีการตั้งค่าคัดกรองอีเมลไม่พึงประสงค์หรือตั้งค่าการรับอีเมลโดยการระบุเฉพาะชื่อโดเมนที่ต้องการรับ ขอแนะนำให้ท่านปิดการตั้งค่านั้นเพื่อให้สามารถรับอีเมลจาก@pokemon.co.jp / @pokemon-support.com ได้
โปรดตรวจสอบเนื้อหาในอีเมลเมื่อท่านได้รับการติดต่อกลับจากเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อีกประการหนึ่ง ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถตอบกลับได้แม้ท่านจะระบุวันเวลาให้ติดต่อกลับก็ตาม และอาจมีบางกรณีที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายเราไม่สามารถติดต่อกลับได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุนโปเกมอนต่อไป